Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 14/09/2023 ]
     Hiện nay, tài khoản thư viện đối với Sinh viên các hệ ĐHCQ khóa 39, ĐHCQ CLC khóa 11 và ĐHQT song bằng khóa 5 đã được cấp và kích hoạt. Vì vậy, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng nhập để khai thác, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích của Thư viện:


CÁC TIN KHÁC