[ Đăng ngày: 19/05/2021 ]
STT Tên CSDL
Hạn sử dụng
Đường dẫn Tài khoản Mật khẩu
1
Bộ CSDL sách điện tử Springer
Truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến 4.178 sách điện tử được xuất bản từ năm 2013 đến 2019 và 1.699 tựa xuất bản năm 2021-2022.
Lâu dài

https://link.springer.com/

Danh mục sách xuất bản từ năm 2013-2019 xem tại đây

Danh mục sách xuất bản từ năm 2021-2022 xem tại đây

Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
2
Bộ CSDL sách điện tử iG Publishing
Truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến 6.000 sách điện tử được xuất bản từ năm 2015 đến 2020.
Lâu dài

https://portal.igpublish.com/iglibrary/

Danh mục sách xem tại đây

- Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
- Từ mạng ngoài Trường:
Tài khoản/Mật khẩu: vn_buhcm / vn_buhcm@21

3
Bộ CSDL sách điện tử Elsevier-ScienceDirect
Truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến 571 sách điện tử được xuất bản từ năm 2017 trở về trước.
Lâu dài

https://www.sciencedirect.com/

Danh mục sách xem tại đây

- Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
- Từ mạng ngoài Trường.
Đăng ký, kích hoạt tài khoản thực hiện dựa trên domain/ tên miền email của HUB:
   Đối với Giảng viên, CBVC: @hub.edu.vn
   Đối với học viên, sinh viên: @st.hub.edu.vn

4
Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Sage e-Journals
Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022.
Lâu dài https://journals.sagepub.com Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
5
Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals
Truy cập trực tuyến vĩnh viễn vào nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022.
Lâu dài https://www.emerald.com/ Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
6
Bộ CSDL tình huống nghiên cứu Emerald Emerging Market Case Studies
Quyền truy cập trực tuyến vĩnh viễn với 255 tình huống nghiên cứu xuất bản từ năm 2021 đến năm 2022, kèm Teaching notes dành riêng cho giảng viên.
Lâu dài

https://www.emerald.com/insight/

Danh mục tình huống xem tại đây

- Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
- Để có thể sử dụng Teaching Notes người dùng thực hiện theo hướng dẫn:

Xem tại đây

7
Tài liệu nội sinh toàn văn.
Bao gồm các tài liệu: Sách, bài tạp chí, luận văn, luận án, CTNCKH, kỷ yếu.
Theo hạn sử dụng thẻ Thư viện
http://library.hub.edu.vn/
Mã số sinh viên.
MS thẻ.
MS viên chức.
Đăng nhập lần đầu: mặc định là Mã số sinh viên/MS thẻ/MS viên chức.
Người đăng nhập phải đổi ngay mật khẩu để bảo vệ tài khoản sử dụng.
8
CSDL sách điện tử (tiếng Việt)
Lâu dài
Trên trang Thư viện
http://sachweb.vn
Đăng nhập website TV bằng tài khoản thư viện để biết thông tin tài khoản/ mật khẩu đăng nhập CSDL.
9
CSDL sách điện tử tiếng Anh: Gale Cengage Learning.
Gồm 38 giáo trình tiếng Anh.
Lâu dài

https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=vnbuh

 Danh mục sách xem tại đây

- Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
- Từ mạng ngoài Trường:
 Đăng nhập website TV bằng tài khoản thư viện để biết thông tin tài khoản/ mật khẩu đăng nhập CSDL.
10
CSDL Thư viện pháp luật
13/11/2027
http://thuvienphapluat.vn
Đăng nhập website TV bằng tài khoản thư viện để biết thông tin tài khoản/ mật khẩu đăng nhập CSDL.
11
Cơ sở dữ liệu Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ. Bao gồm các CSDL:
 1) Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 2) Báo cáo kết quả đề tài NCKH.
 3) Cơ sở dữ liệu Proquest Central.
2025
http://lhtv.vista.vn
- Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
- Từ mạng ngoài Trường:
 Đăng nhập website TV bằng tài khoản thư viện để biết thông tin tài khoản/ mật khẩu đăng nhập CSDL.
12
STINET - Mạng Liên kết Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM
Bao gồm: Sách, bài trích tạp chí, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu chuyên gia của các Trường Đại học, Viện, Sở, Ban ngành trên địa bàn Tp.HCM.
Lâu dài
http://www.stinet.gov.vn/
Không phải đăng nhập.
13
CSDL chia sẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bao gồm các CSDL:
 1) Tài liệu toàn văn nội sinh của ĐHQGHN.
 2) ScienceDirect. (E-Journal)
 3) Springer Ebook 2008, 2009, 2012, 2013 và E-Journal
 4) MathSciNet Online Journal
2024
http://db.lic.vnu.edu.vn
Đăng nhập website TV bằng tài khoản thư viện để biết thông tin tài khoản/ mật khẩu đăng nhập CSDL.
14
Bộ cơ sở dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (FiinPro-X)
   3.600 Doanh nghiệp gồm cả đại chúng và tư nhân với tổng doanh thu tương đương 150% GDP VIệt Nam.
2024

- CSDL này chỉ kết nối truy cập trên máy tính nội bộ đặt tại Thư viện. 
- Để hỗ trợ Bạn đọc truy cập từ xa, vui lòng liên hệ:

Ông Hồ Lê Anh Tuấn – SĐT: 0907422522 - Email: library.buh@hub.edu.vn

Để sử dụng Bạn đọc vui lòng đăng ký theo link:
https://forms.gle/iuhYx3xGbEYQMmSx8
 
CÁC TIN KHÁC