[ Đăng ngày: 05/03/2014 ]
Nhằm phục vụ Người dùng tin một cách tốt hơn, tiếp cận tới nguồn tài nguyên điện tử Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM đã mua quyền truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu sách điện tử do Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM cung cấp.

Với hai hình thức khai thác:
1. Truy cập offline tại Thư viện:
Người dùng tin đọc sách trực tiếp trên các máy tính đặt tại Thư viện có cài đặt phần mềm đọc sách điện tử

2. Truy cập online qua mạng
Truy cập theo đường dẫn: https://sachweb.com/

Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu:
UserName: daihocnganhangHCM
PassWord: 123456
CÁC TIN KHÁC