Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

Thông báo
[Đăng ngày: 09/06/2024]
Trong chuỗi chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc HUB lần thứ ba năm 2024 do Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện, hoạt động giới thiệu sách và triển lãm sách được thực hiện song song giữa việc trưng bày tại tòa nhà Thư viện và giới thiệu sách trực tuyến tại website (https://library.hub.edu.vn) và fanpage của Trung tâm Thông tin – Thư viện (fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub). Trung tâm Thông tin – Thư viện HUB trân trọng giới thiệu và tóm tắt cuốn sách thứ mười bốn từ Tủ sách doanh nhân đến với bạn đọc với tựa sách “Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo” của tác giả doanh nhân Phạm Duy Hiếu(Chi tiết).

[Đăng ngày: 08/06/2024]
Trong chuỗi chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc HUB lần thứ ba năm 2024 do Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện, hoạt động giới thiệu sách và triển lãm sách được thực hiện song song giữa việc trưng bày tại tòa nhà Thư viện và giới thiệu sách trực tuyến tại website (https://library.hub.edu.vn) và fanpage của Trung tâm Thông tin – Thư viện (fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub). Trung tâm Thông tin – Thư viện HUB trân trọng giới thiệu cuốn sách thứ mười ba từ Tủ sách doanh nhân đến với bạn đọc với tựa sách “OKRs Hiểu đúng, làm đúng” của tác giả doanh nhân Mai Xuân Đạt (Chi tiết).

[Đăng ngày: 07/06/2024]
Trong chuỗi chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc HUB lần thứ ba năm 2024 do Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện, hoạt động giới thiệu sách và triển lãm sách được thực hiện song song giữa việc trưng bày tại tòa nhà Thư viện và giới thiệu sách trực tuyến tại website (https://library.hub.edu.vn) và fanpage của Trung tâm Thông tin – Thư viện (fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub). Trung tâm Thông tin – Thư viện HUB trân trọng giới thiệu và tóm tắt cuốn sách thứ mười hai từ Tủ sách doanh nhân đến với bạn đọc với tựa sách “Hành trình trở thành Coach chuyên nghiệp” của tác giả doanh nhân Trần Tiến Công (Chi tiết).

[Đăng ngày: 07/06/2024]
Trong chuỗi chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc HUB lần thứ ba năm 2024 do Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện, hoạt động giới thiệu sách và triển lãm sách được thực hiện song song giữa việc trưng bày tại tòa nhà Thư viện và giới thiệu sách trực tuyến tại website (https://library.hub.edu.vn) và fanpage của Trung tâm Thông tin – Thư viện (fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub). Trung tâm Thông tin – Thư viện HUB trân trọng giới thiệu cuốn sách thứ mười một từ Tủ sách doanh nhân đến với bạn đọc với tựa sách “Phép màu để vượt lên chính mình” của tác giả doanh nhân Nhan Húc Quân (Chi tiết).

[Đăng ngày: 06/06/2024]
Trong chuỗi chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc HUB lần thứ ba năm 2024 do Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện, hoạt động giới thiệu sách và triển lãm sách được thực hiện song song giữa việc trưng bày tại tòa nhà Thư viện và giới thiệu sách trực tuyến tại website (https://library.hub.edu.vn) và fanpage của Trung tâm Thông tin – Thư viện (fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub). Trung tâm Thông tin – Thư viện HUB trân trọng giới thiệu cuốn sách thứ mười từ Tủ sách doanh nhân đến với bạn đọc với tựa sách “Doanh nhân Kao Siêu Lực: Từ một câu chuyện khó khăn đến ABC Bakery - Thương hiệu Việt vươn ra thế giới” (Chi tiết).

[Đăng ngày: 06/06/2024]
Trong chuỗi chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc HUB lần thứ ba năm 2024 do Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện, hoạt động giới thiệu sách và triển lãm sách được thực hiện song song giữa việc trưng bày tại tòa nhà Thư viện và giới thiệu sách trực tuyến tại website (https://library.hub.edu.vn) và fanpage của Trung tâm Thông tin – Thư viện (fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub). Trung tâm Thông tin – Thư viện HUB trân trọng giới thiệu cuốn sách thứ chín từ Tủ sách doanh nhân đến với bạn đọc với tựa sách “Chinh phục cơn hoảng loạn – Sự thay đổi không quan trọng, quan trọng là thái độ của chúng ta trước sự thay đổi” của tác giả doanh nhân Mã Thanh Danh (Chi tiết).

[Đăng ngày: 05/06/2024]
Trong chuỗi chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc HUB lần thứ ba năm 2024 do Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện, hoạt động giới thiệu sách và triển lãm sách được thực hiện song song giữa việc trưng bày tại tòa nhà Thư viện và giới thiệu sách trực tuyến tại website (https://library.hub.edu.vn) và fanpage của Trung tâm Thông tin – Thư viện (fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub). Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách thứ tám từ Tủ sách doanh nhân đến với bạn đọc với tựa sách “Vượt lên những con đường kinh doanh” của tác giả doanh nhân Phan Minh Thông (Chi tiết).

[Đăng ngày: 22/05/2024]
Trong chuỗi chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc HUB lần thứ ba năm 2024 do Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện, hoạt động giới thiệu sách và triển lãm sách được thực hiện song song giữa việc trưng bày tại tòa nhà Thư viện và giới thiệu sách trực tuyến tại website (https://library.hub.edu.vn) và fanpage của Trung tâm Thông tin – Thư viện (fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub). Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách thứ bảy từ Tủ sách doanh nhân đến với bạn đọc với tựa sách “Khởi nghiệp thông minh - Bí quyết tối ưu hóa hệ thống vận hành từ khi khởi nghiệp” của tác giả doanh nhân Ngô Công Trường (Chi tiết).