Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 15/06/2024 ]

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT

Họ

Tên

Bộ phận

Trình độ

Liên hệ

1

Trần Vĩnh

Nguyên

Giám đốc

Thạc sỹ

nguyentv@hub.edu.vn

2

Lê Văn

Toàn

Phó Giám đốc

Thạc sỹ

toanlv@hub.edu.vn

3

Nguyễn Trung

Hiếu

Phó Giám đốc

Tiến sĩ

hieunt@hub.edu.vn

4

Trần Thị

Lộc

Bổ sung-Tổng hợp

Thạc sỹ

loctt@hub.edu.vn

5

Quan Diễm

Trang

Bổ sung-Tổng hợp

Thạc sĩ

trangqd@hub.edu.vn

6

Nguyễn Thị

Thu

Biên mục

Cử nhân

thunt@hub.edu.vn

7

Trịnh Thanh

Hương

Biên mục

Trung cấp

huongtt_tv@hub.edu.vn

8

Dương Thị Chính

Lâm

Lưu hành

Thạc sỹ

lamdtc@hub.edu.vn

9

Phạm Thị

Huyền

Lưu hành

Cử nhân

huyenpt@hub.edu.vn

10

Tô Thị

Hường

Lưu hành

Cử nhân

huongtt@hub.edu.vn

11

Hồ Lê Anh

Tuấn

Lưu hành

Cử nhân

tuanhla@hub.edu.vn

 

CÁC TIN KHÁC