Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 21/11/2022 ]

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT
Họ Tên Bộ phận Trình độ Liên hệ
1
Trần Vĩnh Nguyên Giám đốc
Thạc sỹ nguyentv@hub.edu.vn
2
Lê Văn Toàn Phó Giám đốc Thạc sỹ toanlv@buh.edu.vn
3
Dương Thị Chính Lâm Lưu hành Thạc sỹ lamdtc@hub.edu.vn
4
Hồ Lê Anh Tuấn Biên mục Cử nhân tuanhla@hub.edu.vn
5
Trịnh Thanh Hương Lưu hành Trung cấp huongtt@hub.edu.vn
6
Tô Thị
Hường Lưu hành Cử nhân huongtt@hub.edu.vn
7
Phạm Thị Huyền Biên mục Cử nhân huyenpt@hub.edu.vn
8
Trần Thị Lộc Lưu hành Thạc sỹ loctt@hub.edu.vn
9
Nguyễn Thị Thu Hành chính - Bổ sung Cử nhân thunt@hub.edu.vn
CÁC TIN KHÁC