Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 20/09/2021 ]

ẤN PHẨM MỚI TỪ THƯ VIỆN OECD

>>>>Lợi ích sử dụng ấn phẩm OECD

      Ấn phẩm của OECD chứa dữ liệu quan trọng phục vụ cho nghiên cứu. Để có được các con số này và ứng dụng cho các báo cáo của mình, nhà nghiên cứu có thể dễ dàng tải xuống được bảng biểu, biểu đồ thông qua chức năng Statlink trên PDF.


► Tuần 43/2021 - Chủ đề kinh tế


Economics

 - Main Economic Indicators, Volume 2021 Issue 10

Xuất bản: 13-10-2021

 - Số liệu thống kê so sánh, tổng quan về phát triển kinh tế của các nước OECD, khu vực đồng Euro và một số nền kinh tế khác.

 - Phương tiện phân tích cho các nhà hoạch định doanh nghiệp, nhà kinh tế, học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên.

 - Trình bày dạng bảng thân thiện với người dùng, các chỉ số bao gồm các tài khoản quốc gia, khảo sát kinh doanhý kiến của người tiêu dùng, các chỉ số, doanh số bán lẻ, sản xuất, xây dựng, giá cả, việc làm, thất nghiệp, tiền lương, tài chính, thương mại quốc tế và cán cân thanh toán.

  Xem tại web


Education

 - Teaching as a Knowledge Profession

Xuất bản: 14-10-2021

 - Tóm tắt kiến thức của giáo viên và cách đo lường trên các hệ thống.

 - Thảo luận về các phương pháp và vạch ra các tác động đối với nghiên cứu, chính sách và thực hành để tăng cường thực hành trong trường học.

  Xem tại web


Energy

 - World Energy Outlook 2021

Xuất bản: 13-10-2021

 - Cuộc họp quan trọng của hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu ở Glasgow, World Energy Outlook (WEO) năm 2021 cung cấp một hướng dẫn về cơ hội, lợi ích và rủi ro phía trước tại thời điểm chuyển đổi năng lượng sạch.

 - WEO là nguồn có thẩm quyền nhất về năng lượng thế giới: phân tích và dự báo.

 - Dữ liệu khách quanphân tích chuyên sâu cung cấp những hiểu biết quan trọng về cung và cầu năng lượng toàn cầu và những tác động đối với an ninh năng lượng, mục tiêu khí hậuphát triển kinh tế.

  Tải file PDF


Energy

 - Key World Energy Statistics 2021

Xuất bản: 15-10-2021

 - IEA Key World Energy Statistics (KWES) giới thiệu về số liệu thống kê năng lượng, cung cấp các chỉ số cấp cao, từ cung và cầu, đến giá cả và ngân sách nghiên cứu.

 - KWES là một phần của ấn bản hàng năm của IEA về chuỗi cơ sở dữ liệu năng lượngdịch vụ dữ liệu toàn diện nhất thế giới.

  Tải file PDF


Environment

 - Policies for a Carbon-Neutral Industry in the Netherlands

Xuất bản: 15-10-2021

 - Báo cáo trình bày một đánh giá toàn diện về các công cụ chính sách được Hà Lan áp dụng để đạt được trung hòa carbon trong lĩnh vực sản xuất của họ vào năm 2050.

 - Báo cáo đưa ra các khuyến nghị về điều chỉnh chính sách để đạt được mục tiêu trung hòa các-bon của đất nước.

 - Phân tích sức mạnh của việc kết hợp mạnh mẽ trong việc tăng giá carbon với hỗ trợ công nghệ.

  Xem tại web► Tuần 38/2021 - Chủ đề kinh tế


 - Quarterly National Accounts, Volume 2021 Issue 2

Xuất bản: 17-09-2021

 - Tuyển chọn các tài khoản được các nhà phân tích kinh tế sử dụng rộng rãi nhất

 - Dữ liệu bao gồm tất cả các quốc gia OECD và nhóm sau: OECD, OECD-Châu Âu, Liên minh Châu Âu, khu vực Châu Âu, G7 và G20

  Xem tại web


 - OECD Economic Surveys: Australia 2021

Xuất bản: 15-09-2021

 - Số liệu thống kê so sánh cung cấp cái nhìn tổng quan về những phát triển kinh tế quốc tế gần đây của các nước OECD, khu vực đồng euro và một số nền kinh tế không phải là thành viên.

  Xem tại web


 - OECD Economic Surveys: European Union 2021

Xuất bản: 14-09-2021

 - Tăng cường đầu tư côngtư nhân là chìa khóa để tăng tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

 - Chuyển đổi theo hướng trung hòa với khí hậu, nâng cao phúc lợi, cải thiện sức mạnh công nghiệp.

 - Tránh sự gia tăng bất bình đẳng giữa các khu vực.

  Xem tại web


► Tuần 37/2021 - Chủ đề kinh tế


 - OECD Economic Surveys: Italy 2021

Xuất bản: 06-09-2021

 - Nền kinh tế Ý sau cuộc khủng hoảng COVID,

 - Kế hoạch phục hồi kinh tế và phục hồi Quốc gia

  Xem tại web


 - OECD Economic Surveys: Euro Area 2021

Xuất bản: 10-09-2021

 - Chính sách tiền tệtài khóa cần được tiếp tục.

 - Cuộc thảo luận dự kiến về khuôn khổ tài khóa châu Âu.

 - Nguy cơ phân hóa giữa các thành viên khu vực sau cuộc khủng hoảng COVID-19 cần được giải quyết.

  Xem tại web


 - OECD Economic Surveys: European Union 2021

Xuất bản: 10-09-2021

 - Tăng cường đầu tư côngtư nhân là chìa khóa để tăng tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

 - Chuyển đổi theo hướng trung hòa với khí hậu, nâng cao phúc lợi, cải thiện sức mạnh công nghiệp.

 - Tránh sự gia tăng bất bình đẳng giữa các khu vực.

  Xem tại web► Tuần 36/2021 - Chủ đề tăng trưởng kinh tế

        Economic Outlook for Southeast Asia, China and India là phân tích hai năm một lần của OECD về tăng trưởng kinh tế khu vực, phát triển và hội nhập khu vực Châu Á mới nổi.

 - Tập trung vào các điều kiện kinh tế của các nước thành viên ASEAN.

 - Giải quyết các vấn đề kinh tế liên quan ở Trung Quốc và Ấn Độ để phản ánh đầy đủ các phát triển kinh tế trong khu vực.

  Xem tại web   |   Tải pdf► Tuần 35 - Chủ đề Thương mại Quốc tế

        International Trade by Commodity Statistics Volume 2021 Issue 5 Estonia, Israel, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland

 - Số liệu thống kê về thương mại quốc tế của các nước OECD

 - Dữ liệu chi tiết về giá trị theo hàng hóa và theo quốc gia

 - Mỗi quốc gia, hiển thị bảng chi tiết liên quan đến phân loại Harmonised System HS 2012.

 - Mỗi bảng trình bày xuất - nhập khẩu của một loại hàng hóa nhất định trong năm năm gần đây.

  Xem tại web► Tuần 34/202 - Chủ đề kinh tế

        Strengthening Macroprudential Policies in Emerging Asia

 - Báo cáo phân tích các khía cạnh của chính sách trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính, môi trường, nông nghiệp, thương mại nhằm giúp thay đổi hành vi để hỗ trợ phát triển kinh tế toàn cầu.

 - Tổng quan chi tiết về tình hình chính sách bảo mật vĩ mô hiện tại ở các nước Châu Á

 - Khám phá sự phát triển của chính sách bảo mật vĩ mô Thảo luận về một số thách thức cấp bách đối với sự ổn định tài chính

  Xem tại web► Tuần 33/2021

 - Economics

 - Main Economic Indicators, Volume 2021 Issue
Published on: 12-Aug-2021


 - OECD Economic Surveys: Malaysia 2021
Published on: 12-Aug-2021


 - Trade

 - OECD Quarterly International Trade Statistics, Volume 2021 Issue 1
Published on: 13-Aug-2021


 - International Trade by Commodity Statistics Volume 2021 Issue 2
Published on: 14-Aug-2021


 - Finance and Investment

 - OECD International Direct Investment Statistics
Published on: 13-Aug-2021► Tuần 32 - Chính sách thuế

 - Most current edition

 - Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version)
This publication is the tenth edition of the full version of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. This full version contains the full text of the Model Tax Convention as it read on 21 November 2017, including the Articles, Commentaries, non-member economies’ positions, the Recommendation of the OECD Council, the historical notes and the background reports.
The full version of the OECD Model Tax Convention is published regularly to reflect updates.


 - Most current edition

 - OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017
This 2017 edition of the OECD Transfer Pricing Guidelines incorporates the substantial revisions made in 2016 to reflect the clarifications and revisions agreed in the 2015 BEPS Reports on Actions 8-10 Aligning Transfer pricing Outcomes with Value Creation and on Action 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. It also includes the revised guidance on safe harbours approved in 2013 which recognises that properly designed safe harbours can help to relieve some compliance burdens and provide taxpayers with greater certainty. Finally, this edition also contains consistency changes that were made to the rest of the OECD Transfer Pricing Guidelines. The OECD Transfer Pricing Guidelines were approved by the OECD Council in their original version in 1995.


 - Most current edition

 - Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact AssessmentInclusive Framework on BEPS
The OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project laid the foundations of the project to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy with the release of the BEPS Action 1 Report. Since then, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS has been working on the issue, delivering an interim report in March 2018, at the request of the G20.
In May 2019, the Inclusive Framework adopted a Programme of Work, which was endorsed by the G20 Finance Ministers and G20 Leaders in June 2019. The Programme of Work outlined proposals in two pillars that could form the basis for a multilateral consensus-based solution. It also provided that the OECD Secretariat would undertake an economic impact assessment of the proposals to ensure that all members of the Inclusive Framework could be kept fully informed of the economic and tax revenue impact of key decisions relating to the proposals.
This report presents an ex-ante analysis of the economic and tax revenue implications of the Pillar One and Pillar Two proposals under discussion by the Inclusive Framework as part of its work to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy.► Tuần 31/2021

 - Economics

 - OECD Economic Surveys: Hungary 2021
Published on: 30-Jul-2021


 - Education

 - Education in Eastern Europe and Central Asia
Published on: 30-Jul-2021


 - Finance and Investment

 - OECD International Direct Investment Statistics 2020
Published on: 29-Jul-2021


 - Governance

 - The Public Sector Pay System in Israel
Published on: 26-Jul-2021


 - International Regulatory Co-operation
Published on: 30-Jul-2021


 - Taxation

 - Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Colombia (Stage 2)
Published on: 26-Jul-2021


 - Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Chile (Stage 2)
Published on: 26-Jul-2021


 - Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Latvia (Stage 2)
Published on: 26-Jul-2021


 - Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Lithuania (Stage 2)
Published on: 26-Jul-2021


 - Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Croatia (Stage 2)
Published on: 26-Jul-2021


 - Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Argentina (Stage 2)
Published on: 26-Jul-2021


 - Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, South Africa (Stage 2)
Published on: 26-Jul-2021


 - Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, India (Stage 2)
Published on: 26-Jul-2021► Tuần 30/2021

 - Education

 - Vocational Education and Training in Thailand
Published on: 23-Jul-2021


 - Environment

 - Accessing and Using Green Finance in the Kyrgyz Republic
Evidence from a Household Survey
Published on: 22-Jul-2021


 - Taxation

 - Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021
Emerging Challenges for the Asia-Pacific Region in the COVID-19 Era
Published on: 21-Jul-2021


 - Trade

 - International Trade by Commodity Statistics Volume 2021 Issue 1
Czech Republic, Denmark, Ireland, Mexico, New Zealand, Switzerland
Published on: 22-Jul-2021► Tuần 29/2021 - Chủ đề Thuế

        Tax Policy Reforms 2021 - Phiên bản Đặc biệt về Chính sách Thuế trong Đại dịch COVID-19.

 - Tổng quan về các biện pháp thuế được áp dụng trong cuộc khủng hoảng COVID-19 về Xói mòn cơ sở và Dịch chuyển lợi nhuận.

 - Một số hướng dẫn về chính sách thuế có thể điều chỉnh để giải quyết những thách thức ngắn hạn mà các quốc gia phải đối mặt.

 - Các hoạt động OECD sẽ thực hiện để giúp các quốc gia đánh giá lại chính sách thuế và chi tiêu của mình trong dài hạn.

  Xem tại web   |   Tải pdf► Tuần 28/2021 - Chủ đề Thuế

        OECD Economic Outlook Volume 2021 Issue 1

 - Mô tả nổi bật những triển vọng cải thiện nền kinh tế toàn cầu nhờ vào tiêm chủng và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ giữa các quốc gia, rủi ro và thách thức trong việc duy trì tăng cường sự phục hồi.

 - Đánh giá chung về tình hình kinh tế vĩ mô, tóm tắt diễn biến và đưa ra dự báo cho các quốc gia.

  Xem tại web

CÁC TIN KHÁC