Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 15/05/2023 ]

Thực hiện công tác bổ sung tài liệu mới, kịp thời phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và NCKH của người học, giảng viên và nhà nghiên cứu Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM. Thư viện giới thiệu danh mục tài liệu vừa bổ sung trong tháng 5 năm 2023 (Chi tiết).

CÁC TIN KHÁC