Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.583.035
Đang online: 27
[ Đăng ngày: 19/02/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số 10/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v gia hạn thời gian mượn sách do nhà Trường
không tổ chức học tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19

         Căn cứ Công văn số 123/ĐHNH-VP ngày 03/02/2021 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 22/02/2021 đến ngày 07/03/2021;

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc nội dung cụ thể như sau:

         -   Bạn đọc hiện đang mượn sách không phải đến Thư viên để thực hiện gia hạn.

         -   Bạn đọc không phải chịu phạt trễ hạn trong thời gian nói trên.

         Sau ngày 07/03/2021, tùy tình hình dịch bệnh và kế hoạch chung của nhà Trường, Thư viện sẽ thông báo cụ thể.

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên
CÁC TIN KHÁC