Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.583.080
Đang online: 55
[ Đăng ngày: 27/10/2011 ]
 

DANH MỤC TẠP CHÍ TRỰC TUYẾN

» ALIA
Các tạp chí về lĩnh vực Thư viện - Thông tin học của Hiệp hội Thư viện - Thông tin Australia, xuất bản 3 tháng 1 lần. Địa chỉ liên kết: http://www.alia.org.au/publishing/alj/

» Ariadne
Xuất bản hàng quý với độc giả định hướng là cộng đồng người làm thư viện tại nước Anh. Có liên kết tới các số báo cũ kể từ năm 1996.
Địa chỉ liên kết: http://www.ariadne.ac.uk/
» ARL
Các bài viết, các nghiên cứu, báo cáo về lĩnh vực Thư viện - Thông tin học, được xuất bản 2 tháng 1 kỳ.
Địa chỉ liên kết: http://www.arl.org/newsltr/ci.html
» arXiv e-Prints
Cơ sở dữ liệu miễn phí về các ngành Vật lý, Toán học, Tuyến tính, Sinh học, Tin học.
Địa chỉ liên kết: http://www.arxiv.org/
» Athena
Giới thiệu, cung cấp các tài liệu về mọi lĩnh vực khoa học như: Sách, các đề tài nghiên cứu, bài viết...
Địa chỉ liên kết: http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html/

» Bulletin
Tập san về Khoa học và CNTT của Hoa Kỳ, xuất bản 2 tháng 1 số
http://www.asis.org/Bulletin/index.html

» CODATA
Tạp chí điện tử của Ủy ban Dữ liệu Khoa học - Thông tin (CODATA) và của Hội đồng Khoa học Quốc tế (ICSU). Tra cứu nhiều lĩnh vực khoa học như Khoa học Vật lý, Kỹ sư, Khoa học địa cầu, Sinh học, ...
http://www.datasciencejournal.org/

» CIT Infobits
Tạp chí xuầt bản hàng tháng của Đại học Bắc Carolina, cung cấp các nguồn tra cứu khoa học thông tin trực tuyến trên Internet.
http://www.unc.edu/cit/infobits/index.html

» Các CSDL miễn phí thông qua chương trình PERI của International Network for the Availability of Scientific Publications
Các CSDL này được cập nhật liên tục bởi các nhà xuất bản.
http://www.inasp.info/peri/free.html

» D-Lib Magazine
Tạp chí hàng tháng chuyên về những nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực thư viện số.
Địa chỉ liên kết: http://www.dlib.org/

» E-JASL ( The Electronic Journal of Academic and Special Librarianship)
Tạp chí chuyên về phổ biến kiến thức và nghiên cứu thuộc các lĩnh vực thư viện hàn lâm và thư viện đặc biệt.
Địa chỉ liên kết: http://southernlibrarianship.icaap.org/

» E-LIS
Truy cập mở và cơ sở dữ liệu lưu trữ các bài viết chưa in, đã in và các tài liệu thuộc lĩnh vực thư viện và khoa học thông tin.
Địa chỉ liên kết: http://eprints.rclis.org/

» eScholarship Edition
Bộ sưu tập tài liệu toàn văn với hơn 1400 sách truy cập miễn phí bao gồm nhiều lĩnh vực của Thư viện Đại học California.
http://texts.cdlib.org/escholarship/

» First Monday
Tạp chí đăng bài theo cơ chế thẩm định chéo (peer-review) về chủ đề Internet và hạ tầng thông tin toàn cầu.
Địa chỉ liên kết: http://www.firstmonday.org/

» IFLA
Ấn phẩm của Hiệp hội Thư viện Quốc tế
Phản ánh các hoạt động của Hội, các tin tức, các vấn đề về Thư viện - Thông tin học. Ấn phẩm được xuất bản 4 số/năm

» IFLA Journal
Tạp chí của tổ chức IFLA. Cung cấp trang mục lục, tóm tắt và một số bài toàn văn của các số tạp chí kể từ năm 1993.
Địa chỉ liên kết: http://www.ifla.org/V/iflaj/

» Information Research: an international electronic journal
Đăng tải những bài nghiên cứu thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau có liên quan đến lĩnh vực thông tin bao gồm khoa học thông tin, quản lý thông tin, hệ thống thông tin, chính sách thông tin và thư viện học.
Địa chỉ liên kết: http://InformationR.net/ir/

» Information Today
Tin tức và thông tin sản phẩm dành cho các chuyên gia, cán bộ thư viện.
Địa chỉ liên kết: http://www.infotoday.com/

» ISTL (Issues in Science & Technology Librarianship)
Các thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng trong hoạt động Thư viện - Thông tin học
http://www.istl.org/previous.html

» Issues in Science & Technology Librarianship
Trang chủ của Issues in Science and Technology Librarianship, một tạp chí điện tử của Ban khoa học Công nghệ trực thuộc Hiệp hội các thư viện Nghiên cứu và Cao đẳng Mỹ.
Địa chỉ liên kết: http://www.library.ucsb.edu/istl/

» JAIR (Journal of Artificial Intelligence Research)
Tạp chí khoa học điện tử bao quát tất cả các vấn đề về Trí tuệ nhân tạo
http://www.jair.org/

» JCMC (Journal of Computer-Mediated Communication)
Tạp chí bao gồm nhiều lĩnh vực Truyền thông, Thương mại, Giáo dục, Khoa học chính trị, Khoa học thông tin và nhiều lĩnh vực khác.
http://www.ascusc.org/jcmc/

» JITE (Journal of Information Technology Education)
Phản ánh các vấn đề về giáo dục CNTT trên Thế giới.
http://jite.org/viewarticles.htm

» JoDI (Journal of Digital Information)
Phản ánh các thành tựu Khoa học công nghệ mới, hệ thống thông tin số hóa, đa truyền thông, ...
http://jodi.ecs.soton.ac.uk/?vol=all&papers=no

» Journal of Digital Information
Tạp chí đăng bài theo cơ chế thẩm định chéo (peer-review) tập trung vào chủ đề thông tin trong môi trường số hóa. Tạp chí được hỗ trợ bỏi Hội máy tính Liên hiệp Anh và Nhà xuất bản Đại học tổng hợp Oxford.
Địa chỉ liên kết: http://jodi.ecs.soton.ac.uk/

» Journal of Electronic Publishing
Lưu trữ các bài viết về chủ đề xuất bản điện tử.
Địa chỉ liên kết: http://www.press.umich.edu/jep/

» LEAF-VN
Bản tin điện tử của Hội Hỗ trợ giáo dục và Thư viện Việt Nam
Bản tin được viết bằng Tiếng Anh - đưa các thông tin về hoạt động của LEAF...
Địa chỉ liên kết: http://www.leaf-vn.org/newsletter.html

» Libraries and Culture
Tạp chí in với mục tiêu khám phá tầm quan trọng của thư viện; sự hình thành, tổ chức và sự bảo tồn các thư viện qua lăng kính lịch sử xã hội và văn hóa.
http://www.utexas.edu/utpress/journals/jlc.html

» Library Journal Digital
Ấn bản điện tử của tạp chí Library Journal. Đăng tải những tin tức mới nhất về cộng đồng thư viện.
Địa chỉ liên kết: http://www.libraryjournal.com/

» LIBRES: Library and Information Science Research Journal
Tạp chí trực tuyến, thẩm định chéo toàn cầu tập trung vào những nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học thông tin và thư viện.
Địa chỉ liên kết: http://libres.curtin.edu.au/

» Making of America Journals (MOA)
Một thư viện kỹ số với rất nhiều tài liệu được số hóa. Các chủ đề: Giáo dục, tâm lý, lịch sử, xã hội, tôn giáo ... của Hoa Kỳ
http://www.hti.umich.edu/m/moajrnl

» PhysNet
Website của Network of Physics Departments and Documents. Trang này liệt kê các tạp chí miễn phí toàn văn về Vật lý trên Internet.
http://de.physnet.net/PhysNet/journals.html

»  Portal: Libraries and the Academy
Tạp chí nghiên cứu đề cập đến các chủ đề công nghệ, xuất bản và ấn phẩm định kỳ.
http://muse.jhu.edu/journals/portal_libraries_and_the_academy/

» Progressive Librarian
Nghề Thư viện  
http://www.libr.org/PL/contentsFT.html

» Tạp chí điện tử ECCC (Electronic Colloquium on Computational Complexity)
Bao gồm các sách, các bài báo cáo, các nghiên cứu cho từng năm về các vấn đề phức tạp của máy điện toán
http://www.eccc.uni-trier.de/eccc/

» Tạp chí điện tử về Hệ thống thông tin ở các Quốc gia đang phát triển (EJISDC)
Nghiên cứu các vấn đề thiết kế, phát triển, quản lý, ... những hệ thống CNTT ở các nước đang phát triển.
http://www.ejisdc.org/

» Tạp chí điện tử về CNTT ITD (Information Technology and Disabilities)
thuộc EASI (Equal Access to Software and Information), xuất bản mỗi năm 1 số   
http://www.rit.edu/~easi/itd.htm   

» The Electronic Journal of Academic and Special Librarianship
http://southernlibrarianship.icaap.org/

» Tổ chức Ngân hàng Thế giới
Cung cấp nhiều tài liệu, tạp chí miễn phí về các lĩnh vực: Nông nghiệp, kinh tế, giáo dục... và các thông tin về đời sống, xã hội trên toàn thế giới. Các báo cáo chi tiết hàng năm. Có thể tìm kiếm tài liệu theo chủ đề, từ khóa, lĩnh vực, theo từng khu vực, quốc gia. Có thể đọc tài liệu ở dạng toàn văn hoặc tóm tắt.
http://econ.worldbank.org/

CÁC TIN KHÁC