Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

Đảm bảo chất lượng - ISO 9001 - 2015
[Đăng ngày: 30/11/2023]
[Đăng ngày: 01/11/2022]
Kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến phản hồi của Bạn đọc về các sản phẩm, dịch vụ của thư viện, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức thư viện, những đề xuất cải tiến cho chất lượng hoạt động Thư viện năm 2022...
[Đăng ngày: 04/08/2022]