[ Đăng ngày: 08/05/2022 ]

CƠ SỞ DỮ LIỆU FIINPRO

     Là bCơ sở Dữ liệu về Kinh tế - Tài chính – Vĩ mô Việt Nam, cung cấp nguồn dữ liệu và thông tin đầy đủ trên cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Phần mềm FiinPro® bao phủ thông tin toàn diện về hơn 1700 doanh nghiệp niêm yết và 1500 doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết. Ngoài ra, FiinPro® còn cung cấp các công cụ phân tích tiện ích như Phân tích Chiến lược, Sàng lọc Cổ phiếu, Phân tích Thị trường, Khai thác Dữ liệu và nhiều công cụ khác được phát triển nhằm hỗ trợ các chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên phân tích, nhà quản lý quỹ, chuyên viên đầu tư, chuyên viên tư vấn tài chính... Phần mềm FiinPro® cho phép người dùng tiếp cận với nguồn thông tin tài chính chính xác, toàn diện và cập nhật 24/7.

NƠI ĐỂ MÁY TRẠM FIINPRO

Tại Thư viện (Tầng 1).

Máy trạm FiinPro dành riêng cho bạn đọc đặt trước để truy xuất dữ liệu từ FiinPro.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG 

Đối tượng sử dụng là toàn bộ giảng viên, nhân viên, người học có nhu cầu. 

- Người học: Truy cập tại Thư viện, sử dụng Máy trạm FiinPro tại Thư viện (bạn cần liên hệ để đặt chỗ trước khi sử dụng, nhân viên Thư viện sẽ xếp lịch để bạn truy cập).

- Giảng viên: Có thể truy cập từ xa thông qua phần mềm cài trên máy tính cá nhân. Tài khoản sẽ do Thư viện cung cấp.

LINK ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG: https://forms.gle/iuhYx3xGbEYQMmSx8
LIÊN HỆ / HỖ TRỢ

Hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ: liên hệ nhân viên Thư viện tại quầy; email: thuvien@buh.edu.vn; phone: (028) 38.971.651

Hỗ trợ về chuyên môn: liên hệ các Khoa/Bộ môn.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng CSDL FIINPRO  
CÁC TIN KHÁC