Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 27/09/2020 ]

CHÍNH SÁCH CHO MƯỢN TÀI LIỆU
(Theo Nội quy Thư viện)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham khảo tài liệu, theo Nội quy Thư viện từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 cụ thể chính sách cho mượn và gia hạn tài liệu theo các đối tượng như sau:

Nhóm đọc giả Tiền ký quỹ Số sách mượn tối đa (cuốn) Thời hạn mượn (ngày) Thời gian gia hạn (ngày) Số lần gia hạn
Sinh viên hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học, Bằng 2
 Không
4
15
15
2
Sinh viên chương trình chất lượng cao
 Không
5
20
20
2
Sinh viên, học viên chương quốc tế
 Không
5
15
15
2
Học viên hệ Cao học - NCS
 Không
4
15
15
2
Giảng viên, VC, NLĐ trong Trường
 Không
5
30
30
2
Độc giả đặc biệt (VIP) Theo nhóm đối tượng  Gấp đôi 
Đối tượng bên ngoài
Cấp tài khoản truy cập thư viện điện tử

Chi tiết xem Nội quy Thư viện
CÁC TIN KHÁC