Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 17/05/2021 ]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Về giờ mở cửa phục vụ Bạn đọc trong thời gian nhà Trường không tổ chức
học tập trung để phòng chống dịch Covid-19 (nCoV)

         Thực hiện Công văn số 439/ĐHNH-VP ngày 06/5/2021 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-1; Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc thời gian mở cửa phục vụ như sau:

         1. Bạn đọc hiện đang mượn sách không phải đến Thư viên để thực hiện gia hạn.

         Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/05/2021 đến khi có thông báo mới của nhà Trường:

         ● Thứ 2 đến thứ 6:

               * Buổi Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’

               * Buổi Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’

         2. Viên chức, người lao động, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và của nhà Trường.

        Trân trọng.

         *Ghi chú: Trong thời gian nhà Trường không tổ chức học tập trung, Bạn đọc không cần phải đến Thư viện gia hạn sách và không phải chịu phạt trễ hạn.

Nơi nhận:
- BGH (Cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ TV (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên
CÁC TIN KHÁC